For arbejdernes frie og demokratiske Hviderusland

Åbent brev til vores kæmpende hviderussiske brødre og søstre fra den ukrainske faglige landsorganisation Arbejdernes Forsvar.

Kære brødre og søstre i Hviderusland!

Vi er fascinerede af jeres styrke og mod i kampen mod den autoritære regering. Det er indlysende, at det konservative-oligarkiske regime var bange, først og fremmest for den resolutte og organiserede protest fra den hviderussiske arbejderklasse og dens uafhængige fagforeninger. Kun jeres strejke og arbejderprotester generelt gjorde det muligt, ikke kun at stoppe den åbne politibrutalitet mod det hviderussiske folk, men også beslutsomt at rejse spørgsmålet om tilsidesættelsen af resultatet præsidentvalget, som blev forfalsket af regimet.

Vi står fuldt og helt bag jeres almindelige demokratiske krav for resolutte forandringer i det hviderussiske samfund, retsforfølgelse af dem, der forfalskede valgresultatet og af politiets specialenheder, som har misbrugt deres magt ekstrem grad.

Det er meget vigtigt at erindre sig Ukraines bitre erfaringer, da en retfærdig og fair opstand mod Janukovitjs regime i 2014 blev brugt af arbejder- og fagforeningsfjendtlige kræfter. Det er netop disse kræfter, der lige nu gennemfører voldelige angreb på arbejder- og fagforeningsaktivisters demokratiske rettigheder, voksende tilbagetrækningsalder og fører en kurs med folkefjendtlige nyliberale reformer.

Uheldigvis lykkedes det ikke arbejder- og fagforeningsaktivister at blive til en effektiv og betydningsfuld faktor i Ukraines demokratiske revolution. De var dårligt organiserede og var ikke godt nok forberedte. Dette forhold bliver brugt af konservative ”beskyttere” af det autoritære regime, som forsøger at overbevise arbejderne om i praksis at støtte Lukasjenkos autoritære kapitalistiske regime.

Vi afviser kategorisk denne opfordring til reelt at samarbejde med regimet. Kun konsekvent kamp for demokrati giver arbejderne udsigt til at overvinde vold og autoritære regimer.

Hvideruslands arbejdere og fagforeninger bør imidlertid begynde at udvikle et program med deres krav. Dette program ville ikke tillade et fremtidigt frit og demokratisk Hviderusland at slå ind på en vej med nyliberale reformer og forringelser. Netop nyliberale reformer og omfattende privatiseringer vil uundgåeligt føre tilbage til en situation med genindførelse af diktatur og politivold og vil styrke såvel reaktionære kræfter, som ønsker, at rulle udviklingen tilbage, som dem, der ønsker at etablere et regime i Hviderusland kontrolleret fra udlandet, pro-vestligt eller pro-russisk. Vi tror, at kampen for et virkeligt uafhængigt arbejdernes demokratiske Hviderusland er det vigtigste spørgsmål i den nuværende situation.

Vi ukrainske arbejder- og fagforeningsaktivister har ikke ret til at diktere vores synspunkter til vores hviderussiske brødre og søstre. Hviderussiske arbejdere vil selv udvikle et fagforeningskampprogram. Men vi tror på princippet om, at vi har ret til at komme med vores forslag, som måske kan danne udgangspunkt for et sæt af krav fra den hviderussiske arbejderbefolkning. Vores forslag er følgende:

·         Øjeblikkelig ophævelse af de arbejder- og fagforeningsfjendtlige ændringer i Hvideruslands arbejdsmarkedslovgivning fra 2019, som har indført totalt arbejdsgiverdiktatur i landet – midlertidige ansættelser, uretfærdige opsigelser og forbuddet mod frivillig tilbagetrækning er de slag, som de hviderussiske arbejdere har taget i mod.

·         Forsvar jeres arbejdspladser med alle nødvendige midler! Forbyd arbejdsgiverne at straffe med løntræk og tilbageholdelse af bonus!

·         Øjeblikkelig ophævelse af regeringens privatiseringsprogram fra 2020. Revurder de gennemførte privatiseringer af en række hviderussiske selskaber. Nationalisering af sådanne selskaber med efterfølgende overgang fra regerings støttet bureaukratisk administration til arbejdernes og de ansattes demokratiske ledelse!

·         Øjeblikkelige ophævelse af alle juridiske restriktioner for oprettelse af uafhængige fagforeninger! Ubegrænset pressefrihed for arbejdernes og fagforeningernes medier!

Der er kun en forudsætning i kampen for gennemførelsen af jeres krav: Hvideruslands arbejdere må og skal organisere stabile og vedvarende relationer med alle hviderussiske arbejderkollektiver (på det statsejede virksomheder o.a.), med uafhængige fagforeninger, med aktivister i lokalsamfund og med miljøaktivister. For øjeblikket er højreorienterede liberale kræfter de bedst organiserede, og de prøver at gøre alt for at hindre hviderussiske arbejdere i at blive en selvstændig politisk kraft, ligesom de forsøger at holde dem væk fra de nyliberale politikere og deres program for nyliberale reformer vendt mod befolkningen. Derfor vil det være rigtigt for de uafhængige hviderussiske fagforeninger at diskutere opstillingen af en kandidat til det kommende præsidentvalg.

En sådan kandidat kunne blive en tiltrækningskraft for alle sande demokratiske og arbejdervenlige kræfter i Hviderusland. Et sådant initiativ kunne blive et reelt alternativ til både kræfter, der ønsker at vende tilbage til autokratiet, og forskellige pro-russiske og pro-vestlige kandidater, som allerede har indstillet sig på at droppe den demokratiske vej til fremtiden for et frit Hviderusland regeret af folket selv.

Ærede hviderussiske brødre og søstre, som deltager i arbejdernes kamp! Den ukrainske arbejderklasse står på jeres side! Husk på, at kun gennem kamp kan vi vinde vores rettigheder! Lige nu er jeres kamp den vigtigste i verden! I dette øjeblik er i frontlinjen for virkeligt demokrati og arbejdernes rettigheder! Vær udholdende, vær resolutte! Og held og lykke!

17. august 2020

Centralkomiteen for den ukrainske faglige landsorganisation Arbejdernes Forsvar.

Artiklen er oversat fra fagforbundets hjemmeside af Leif Mikkelsen