Заява ЦК ВНПС “Захист праці” з приводу одеських подій 17 березня 2015 року

7 березня 2015 року Всеукраїнська незалежна професійна спілка «Захист праці» у співпраці із громадським рухом «Автономний опір» провели на центральній вулиці Одеси мітинг на захист інтересів пересічних мешканців Одеси – користувачів громадського транспорту. Громадськості Одеси добре відомо, що 2 роки тому, при колишньому мері Одеси Костусеві, ми разом з мешканцями Одеси, провівши серію вуличних акцій, змогли відстояти спільні права територіальної громади й примусили колишню корумповану міську владу відмовитися від людожерських планів підвищення ціни на проїзд в міських «маршрутках» з 2,50 до 4 грн.

Акція ЗП - Одеса

І ось нещодавно, вже «нова» міська влада, без будь-якого узгодження з громадськістю Одеси, не надавши абсолютно ніяких розрахунків та у супереч законодавству України, тобто без відкритих громадських слухань, безпрецедентно підвищила ціни на проїзд в одеських маршрутках майже в 2 рази – тобто з 3 до 5 гривень. При цьому наші зарплати, пенсії та стипендії залишаються й надалі «замороженими» урядом України, що віддано відстоює не права пересічних українців, а бізнес-інтереси провідних олігархічних кланів.

Наша мирна акція проводилася в інтересах найманих працівників та самозайнятих мешканців Одеси – пересічних пасажирів міського транспорту. Це люди різних політичних поглядів та уподобань. Ми різні і це добре, й тому в порядок денний акції протесту 17 березня 2015 року було включно лише і суто економічні вимоги щодо питань непрозорого ціноутворення в одеському міському громадському транспорту. Ми ставили перед собою мету об’єднати абсолютно різних людей у відстоюванні своїх безпосередніх громадянських і соціальних прав, а не в інтересах усім набридлих політиканів і нав’язливих абстракцій.

Вимоги нашої акції протесту були чіткі і зрозумілі. Ми вимагали у одеської міської влади:

  • надати одеситам письмове обґрунтування підвищення ціни на проїзд у міських маршрутках саме до 5 гривень за одну поїздку;
  • провести відкриті громадські слухання щодо рентабельної ціни на проїзд у міських маршрутках;
  • ввести відкриту бухгалтерію в усіх комунальних транспортних підприємствах міста та інформувати громадськість Одеси он-лайн про всі витрати і доходи таких підприємств;
  • взяти під фінансовий контроль рекламу в кожній міській маршрутці і забезпечити надходження доходів від неї в облік розрахунків рентабельності поїздок;
  • розпочати негайні переговори з мережами АЗС, розташованими на території Одеси, щодо забезпечення режиму сприяння для їх роботи взамін забезпечення комунальних транспортних підприємств паливом за пільговими оптовими цінами.

17 березня 2015 року, відповідно до поданого нами офіційного повідомлення, нами також планувався мирний демократичний марш протесту по вулиці Дерибасівській до стін одеської мерії з метою вручення окреслених вимог міській владі. Проте на перешкоді руху мирної колони цілковито законної акції протесту до мерії Одеси стали деякі парамілітарні озброєні угруповання, що останнім часом активно обслуговують «нову» одеську владу. Зокрема, молоді люди в чорній і камуфляжній формі в бронежилетах та з дубинками спочатку перегородили мирним протестувальникам дорогу до мерії, а після і зовсім взяли їх у кільце, прагнучи не допустити всередину кільця одеситів, які прийшли взяти участь в мирній акції протесту. Міліція, згідно цього заздалегідь зрежисованого владою сценарію, вирішила «не втручатися» і зайняла позицію відсторонених спостерігачів.

Ми також інформуємо громадськість, що на організатора мирної акції протесту, координатора Всеукраїнської незалежної профспілки «Захист праці» Андрія Іщенка під час підготовки заходу чинився безпрецедентний тиск з боку «правоохоронних» органів. Буквально за 40 хвилин до початку акції співробітники одеського СБУ намагалися йому вручити повістку на допит в якості свідка по якийсь невідомій йому справі і силкувалися завезти до будівлі СБУ. Проте повістка виявилася вже простроченою, а дії співробітників СБУ відповідно були незаконними.

Таким чином, спільними зусиллями «правоохоронних» органів та незаконних парамілітарних озброєних міських формувань цілком мирний, демократичний та законний марш протесту одеситів до стін мерії із суто економічними вимогами було протизаконно зірвано. Провокатори від влади очевидно розраховували на можливу криваву сутичку під час нашого прориву кільця оточення, але ж ми не мали наміру піддаватися на провокації олігархічних найманців та посіпак. Оргкомітет акції в цих умовах прийняв єдине вірне рішення – відмовитися від проведення маршу по вулиці Дерибасівській та провести мітинг протесту безпосередньо на місці збору учасників заходу.

Ми щиро та голосно заявляємо, що 17 березня 2015 року одеською владою було брутально порушено фундаментальне право українських громадян на мирні збори. Ми завчасно сповістили органи виконавчої влади Одеси про наш захід, проведення якого гарантується Конституцією України. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися лише судом відповідно до закону. Такого рішення не було і не могло бути в принципі.

Змушені констатувати, що в даний трагічний для України час історії ми спостерігаємо відверте та нахабне відкочування влади від демократичних завоювань Майдану – тих завоювань, за які віддано боролися київський та одеський Майдани. Тих завоювань, за які героїчно загинув 20 лютого 2014 року наш побратим, боєць «Небесної Сотні» Сергій Кемський.

Шановні співвітчизники! Наше право збиратися мирно і проводити акції на захист власних інтересів є законним правом всіх громадян України і воно гарантоване всіма міжнародними конвенціями та договорами, які підписала Українська держава. Сьогодні ж ми спостерігаємо як влада у тісній співпраці з «правохоронцями» та «парамілітарними» олігархічними найманцями намагається брутально розтоптати це фундаментальне конституційне право.

Ми виражаємо цьому відвертому беззаконню наш демократичний протест. Ми закликаємо до демократичного опору свавіллю «нових» можновладців, що дорвалися до корита влади через низовий відчайдушний опір сотень тисяч і мільйонів українських трудящих громадян злочинному режиму Януковича та його камарильї.

Ми закликаємо одеситів, незважаючи на брутальний тиск, продовжувати боротьбу за прозорість дій влади з будь-якого підвищення міських тарифів. Незалежна профспілка «Захист праці» буде і надалі в авангарді такої боротьби разом з пересічними мешканцями Одеси у відстоюванні їх законних інтересів. Ми не зупинимо свою боротьбу!

Ми закликаємо у цю скрутну годину усіх свідомих українців, незалежно від їх етнічного походження та їх політичних уподобань, підніматися на боротьбу за соціальну справедливість та демократичні цінності, які знаходяться під загрозою остаточного руйнування та встановлення відвертої диктатури олігархів, що 23 роки грабували і продовжують грабувати наш багатостраждальний народ. Що довели його до злиднів та зубожіння, а зараз намагаються обмежити його навіть в праві протестувати проти відвертого беззаконня. Що розгортають країну, яка ще рік тому отримала шанс піднятися нарешті з колін, до часів минулої диктатури та навіть гірше.

Ми закликаємо наших побратимів по всьому світу, міжнародний та вітчизняний правозахисний рух, представників міжнародних та національних профспілкових об’єднань, проявити солідарність з боротьбою українських профспілкових активістів на захист соціальної справедливості та демократії в Україні. Ми закликаємо Вас провести відповідні акції солідарності і звернутися до урядів своїх демократичних країн з метою примусити вище та регіональне керівництво України усіх рівнів та ланок дотримуватися базових демократичних норм з метою негайного зупинення перешкоджанню діяльності українського незалежного профспілкового руху.

Центральний комітет Всеукраїнської незалежної профспілки «Захист праці», Україна, Одеса

19 березня 2015 року

STATEMENT

by the Central Committee of the All-Ukrainian independent trade union “Zakhyst Pratsi”

re events in Odessa, March 17, 2015

On March 17, 2015 National Independent Trade Union “Zakhyst Pratsi” in cooperation with the civic movement “Autonomous resistance” organised a protest rally on the main street of Odessa to protect the interests of ordinary citizens of Odessa who use public transport daily. The public in Odessa is well acquainted with the fact that 2 years ago, under the former mayor of Odessa Kostusev, we together with residents of Odessa, following a series of street protests, were able to defend the common right of territorial communities and forced the former corrupt city government to abandon plans to increase fares in the city “marshrutka” minibuses from 2.50 to 4 UAH.

And now, the “new” city authorities, without any consultation with the Odessa community, without giving absolutely no calculations and contradicting the legislation of Ukraine, without open public hearings decided to raise fares almost 2 times – that is, from 3 to 5 UAH for marshrutka minibuses in Odessa. In addition, our wages, pensions and scholarships remain”frozen” by the Government of Ukraine, which faithfully protects the interests not of ordinary Ukrainian citizens but those of business and major oligarchic clans.

Our peaceful rally was organised for the benefit of employees and self-employed residents of Odessa – ordinary passengers of public transport. These are people of different political views and preferences. We are different and that’s our strength, this is why the agenda of 17 March protest included purely economic demands on issues of non-transparent price formation in Odessa communal public transport. We aimed to unite different people in defending their civil and social rights, and not in the interests of all the politicians or obsessive abstractions we are all tired from.

The demands of our protests were clear and understandable. We demanded from Odessa city administration:

– To provide Odessa citizens with written justification for increasing fares in marshrutka minibuses up to 5 UAH per trip;

– to hold public hearings regarding the justified fares for public minibuses;

– introduce transparent and open accounting in all public transport companies and inform the public of the city of Odessa online on all the costs and profits of such enterprises;

– put under financial control the advertising in every city bus and ensure the revenues from it are included in calculations of profit of the enterprises;

– begin immediate negotiations with a network of gas stations located on the territory of Odessa, in order to provide the assistance for their work in exchange for providing public transport companies fuel at discounted wholesale prices.

On March 17, 2015, according to official notice submitted by us to the city administration in advance according to the legal requirements of Ukrainian legislation, we have also planned a peaceful democratic protest rally through along Deribasovskaya street to Odessa City Hall in order to deliver the demands outlined above to municipal authorities. However, our peaceful movement which was entirely legitimate was blocked by armed paramilitary groups which were previously seen actively serving the “new” Odessa authorities. In particular, young people in black and camouflage uniforms in flak jackets with batons have blocked peaceful protesters’ way to the mayor’s office, and then completely surrounded the protestors, trying to prevent the residents of Odessa who came to join the protest to unite. The police, according to a predetermined scenario decided “not to interfere” and took the position of a mere side observer.

We also inform the public that the peaceful protest organizer, coordinator of Ukrainian independent trade union “Zakhyst Pratsi” Andriy Ishchenko underwent unprecedented pressure from the “law enforcement” agencies. Just 40 minutes before the start of the action Odessa SBU officers tried to hand him a summoning paper for interrogation as a witness in an unknown case and tried to bring him to the SBU building by force just before the protest. However, a summoning order was already overdue, and the actions of the SBU were therefore illegal.

Thus, by the joint efforts of “law enforcement” agencies and paramilitary illegal armed formations an entirely peaceful, democratic and legitimate protest rally to Odessa City Hall with purely economic demands was illegally disrupted. Provocateurs from the authorities apparently expected a possible conflict during our attempt to break the encirclement, but we did not intend to yield to provocations of oligarchic mercenaries and puppets. The organizing committee of the action in these circumstances took the only right decision – to abandon the march down the Deribasovskaya street and hold a protest on-site where participants gathered initially.

We sincerely and loudly declare that March 17, 2015 Odessa authorities brutally violated the fundamental right of Ukrainian citizens to peaceful assembly. We informed in advance executive bodies of Odessa on this event, which is guaranteed by the Constitution of Ukraine. Restrictions on the exercise of this right may be established only by the court according to law. This decision was not and could not be at all.

I must admit that at this tragic time for Ukrainian history we see blatant and brazen drawback from the democratic gains of Maidan – those gains which were faithfully fought for in Kyiv and Odessa. Those gains for which heroically died on February 20, 2014, our brother, a soldier of “f Heavenly Hundred” Sergei Kemskyy.

Dear friedns! Our right to peaceful assembly and to protest to protect our interests are legitimate right of all citizens of Ukraine and it is guaranteed by all international conventions and treaties signed by the Ukrainian state. Today, we see how the authorities in close cooperation with “law enforcement” and “paramilitary” oligarchic mercenaries trying to brutally crush this fundamental constitutional right.

We express our democratic protest to this blatant lawlessness. We call for the democratic resistance to tyranny of “new” powers that greedily strive for power on the shoulders of resistance of hundreds of thousands and millions of workers, Ukrainian citizens who overthrew criminal regime of Yanukovych and his camarilla.

We encourage Odessa, despite brutal pressure to continue the fight for transparency of government in any increase in urban rates. The independent trade union “Zakhyst Pratsi” will continue at the forefront of this struggle with ordinary residents of Odessa in defending their legitimate interests. We will not stop the struggle!

During this dangerous time, we call for all Ukrainians regardless of their ethnic background or political preferences, go stand up and fight for social justice and democratic values which ​​are under threat of destruction and final installation of the outright dictatorship of oligarchs which plundered for the last 23 years and continue to plunder our suffering people. This brought us to misery and poverty, and now they try to limit us even in our right to protest outright lawlessness.

We urge our colleagues around the world, international and domestic human rights movement, international and national trade unions, to show solidarity with the struggle of Ukrainian trade unionists in defense of social justice and democracy in Ukraine. We urge you to undertake appropriate actions of solidarity and address governments of the democratic countries to influence the leadership of Ukraine and on regional levels to ensure that all elements of power comply with basic democratic norms and stop immediately the suspension and obstruction of Ukrainian independent trade union movement.

The Central Committee of the All-Ukrainian independent trade union “Zakhyst Pratsi”, Odessa, Ukraine

March 19, 2015