Михайло Чаплига: «Підтримка соціального діалогу, налагодження процесу медіації і вироблення дієвих механізмів – серед головних завдань у вирішенні питання реалізації права на страйк»

Це зазначив Представник Уповноваженого з прав людини під час круглого столу «Право на страйк – фундаментальна конституційна гарантія працівників України», організованого за ініціативою Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України та за підтримки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

Сергій ЧаплигаЗа словами Михайла Чаплиги, необхідно вжити всіх можливих заходів для того, щоб реальна реалізація права, закріпленого в Конституції України, могла бути дієвою в частині захисту економічних і соціальних прав громадян України. Крім того, важливим є процес попередження страйку, тобто вирішення колективних спорів шляхом проведення соціального діалогу, метою якого є вирішення конфліктної ситуації за взаємною згодою.

Під час роботи круглого столу обговорювались питання, пов’язані з вдосконаленням правового регулювання організації та проведення страйку в Україні, механізми реалізації права на страйк та забезпечення прав і гарантій працівників у процесі проведення страйку.

«Важливим є той момент, що право на страйк – це можливість робітників протистояти економічній могутності корпорацій. На міжнародному рівні працівники потребують підтримки уряду та неурядових громадських організацій в частині захисту своїх інтересів. На моє переконання, Міжнародна організація праці має зберегти цей механізм взаємодії. Хочу додати, що Фонд імені Фрідріха Еберта в Україні робить усе можливе для співпраці з профспілками, щоб підтримувати їх незалежну позицію і можливість відстоювати своє право на страйк», – зазначив під час свого виступу директор Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні Штефан Мойзер.

Обговорюючи питання реалізації права на страйк, присутні детально зупинились на питаннях забезпечення прав і гарантій працівників у процесі проведення страйку, ролі Національної служби посередництва і примирення у вирішенні трудових спорів, вдосконалення правового регулювання організації та проведення страйку в Україні, а також проаналізували зарубіжний досвід попередження виникнення страйків та врегулювання колективних трудових спорів тощо.

За результатами проведеного круглого столу думки експертів систематизував голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь, який зазначив, що з метою вдосконалення порядку вирішення колективних трудових спорів, забезпечення прав та інтересів працівників необхідно гарантувати оперативність вирішення колективного трудового спору, а саме: зменшити строки, передбачені для розгляду вимог працівників, здійснення примирних процедур, оголошення про проведення страйку тощо.

«Не менш важливо також закріпити право працівників на проведення нетипових страйкових дій, наприклад «сидячих страйків», часткової відмови від виконання трудових обов’язків, уповільнення темпу роботи, періодичної зупинки роботи тощо. Крім того, доцільним буде введення на законодавчому рівні такого поняття як «студентський страйк» та регламентувати порядок його проведення з метою реалізації права на захист соціально-економічних прав студентства», – зауважив Олександр Яцунь.

За словами голови Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, необхідно передбачити право працівників на проведення «попереджувального страйку», гарантувати право працівників розпочинати страйк під час примирних процедур, а також встановити заборону на звільнення працівників за участь у незаконних страйках. Для вдосконалення порядку вирішення колективних трудових спорів Олександр Яцунь відніс необхідність передбачити обов’язковість рішень трудового арбітражу, у випадку невиконання норм трудового законодавства, колективного договору, угоди, а в проект Трудового кодексу України внести положення, які регламентуватимуть гарантії працівників та профспілок в процесі вирішення колективних трудових спорів.

Комітет ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин під час круглого столу представляла народний депутат України Ірина Суслова, яка запропонувала учасникам узагальнити напрацьовані рекомендації та передати до Комітету, а також висловила готовність підтримувати ініціативи профспілок і громадських організацій, спрямованих на захист трудових прав.