Андрій Томашевський повернувся до боротьби за трудові права працівників ПАТ «Укрнафта»

Уповноважений представник ВНПС «Захист праці» у ПАТ «Укрнафта» Андрій Томашевський після своєї судової перемоги та поновлення на роботі негайно продовжив боротьбу з тернопільським керівництвом ВРНП за неухильне дотримання трудового законодавства України. Нижче приводимо уривки з низки Подань Андрія Томашевського на Начальника ВРНП по Тернопільській області Лозіна О.С. та інженера з охорони праці ВРНП по Тернопільській області Потребка Б.С.

 ПОДАННЯ від 07.06.2018 року про усунення порушень Колективного Договору у ПАТ «Укрнафта» з приводу додаткових відпусток

ВИМАГАЮ:

«В тижневий термін, письмово під розписку усунути усі недоліки щодо норм ДСанПіН 3.3.2.007-98, а саме:

Повідомити усіх працівників письмово під розпис щодо їх права на додаткову перерву згідно п.5.8 ДСанПіН 3.3.2.007-98працівникам ВРНП по Тернопільській області ПАТ «Укрнафта»: « 5.8. Встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з ЕОМ при 8-годинній денній робочій зміні в залежності від характеру праці:

– для розробників програм із застосуванням ЕОМ слід призначати регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи за ВДТ;

– для операторів із застосування ЕОМ слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години;

– для операторів комп’ютерного набору слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожною години роботи за ВДТ»

 

ПОДАННЯ від 07.06.2018 року про усунення порушень Колективного Договору з приводу влаштування кімнати відпочинку

ВИМАГАЮ:

В тижневий термін, письмово під розписку усунути усі недоліки щодо норм ДСанПіН 3.3.2.007-98, а саме:

Повідомити усіх працівників письмово під розпис щодо їх права на кімнату психологічного розвантаження згідно п.2.17 ДСанПіН 3.3.2.007-98 працівникам ВРНП по Тернопільській області ПАТ «Укрнафта» та  виділити її в найкоротші терміни:

«2.17. При приміщеннях з ВДТ мають бути обладнані побутові приміщення для відпочинку під час роботи, кімната психологічного розвантаження. В кімнаті психологічного розвантаження слід передбачити встановлення пристроїв для приготування й роздачі тонізуючих напоїв, а також місця для занять фізичною культурою (СНиП 2.09.04.- 87)»

 

ПОДАННЯ від 07.06.2018 року про усунення порушень Колективного Договору з приводу перерахування оплати додаткових відпусток у ПАТ «Укрнафта»

ВИМАГАЮ:

В тижневий термін, письмово під розписку усунути усі недоліки щодо Закону України про відпустки, а саме:

Здійснити перерахунок усім працівникам ВРНП по Тернопільській області ПАТ «Укрнафта» в частині додаткових відпусток які працюють з персональними обчислювальними машинами. Керуючись вищенаведеними нормами законодавства та керуючись нижченаведеними нормами законодавства та повідомити працівників письмово під розпис щодо їх права на додаткову відпустку згідно:

  • Постанови Кабінету Міністрів України №1290 від 17 листопада 1997 року.
  • Колективного договору на ПАТ «Укрнафта» від 26 квітня 2007р.
  • Закону України про відпустки (ч.9).