“Захист праці”: “оптимізація” ліжкового фонду Тернопільського протитуберкульозного диспансеру під час епідемії – це ЗЛОЧИН!!!

Голові Всеукраїнської Незалежної Професійної Спілки «Захист Праці»  п.  О.  Вернику

уповноваженого  представника профспілки ВНПС «Захист  Праці»  в КНП «ТРФПМЦ» ТОР, лікаря- хірурга вищої  категорії в КНП «ТРФПМЦ»ТОР к.м.н.(доктор філософії)  Кошак  Ю.Ф.

 ПОДАННЯ

Системи боротьби із туберкульозом в Україні та її областях в т.ч. у  Київській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській, та інших регіонах  відбувається на рівні першочергових загальнодержавних завдань Уряду і повинна здійснюватися на основі додержання законів. Конституція забезпечує загальнодоступність  надання пацієнтові безкоштовного медичного лікування та послуг для повного вилікування від туберкульозної інфекції та реабілітація його здоров’я  в суспільно корисне життя країни. Ст..49 Основного Закону України: п. 1) Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування; п.2) Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм; п.3) Держава створює умови для ефективного і доступного для громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоровя медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності; п.4) Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. Тлумачення частини 3 ст.49 закладено в Рішенні Конституційного Суду №10-рп/2002 від 29.05.2002р. , а саме: «у державних і комунальних закладах охорони здоровя медична допомога надається безоплатно»  треба розуміти так, що у державних і комунальних закладах охорони здоров’я України медична допомога надається всім громадянам не залежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги.  Поняття медичної допомоги, умови запровадження медичного страхування, у тому числі державного, формування і використання добровільних медичних фондів, а також порядок надання медичних послуг, які виходять за межі медичної допомоги, на платній основі у державних і комунальних закладах охорони здоров’я та перелік таких послуг мають бути визначені законом ! Жодного слова про скорочення. Рішення  КСУ є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.

Інтеграція діяльності протитуберкульозної  служби в  Тернопільській області здійснюється із загальною медичною мережею протитуберкульозних закладів районів області та міськими лікарнями №1-3 м. Тернополя, центрами СНІД-у та іншими зацікавленими органами виконавчої влади (міграції, виконання покарань, ветеринарної служби, тощо) щодо раннього виявлення туберкульозу, ефективного його лікування, вилікування, профілактики рецидивів, зменшення дитячого туберкульозу, зменшення інвалідизації та смертності пацієнтів,   оздоровлення осередків туберкульозної інфекції, активної довгострокової диспансеризації хворого вилікуваного від туберкульозу. В основі сучасної епідемії туберкульозу в Україні лежить резистентність (первинна чи вторинна) до протитуберкульозних препаратів [1,2,3,4,5,6], поява мультирезистентних форм (МРТБ), розширено резистентних (РРТБ) та лікування неефективно вилікуваних (НЛ), середніх та великих залишкових змін перенесеного туберкульозу, що призводить до відсутності вилікування від консервативного лікування, розширює резервуар хронічної туберкульозної інфекції та напружує епідемічну ситуацію в цілому в Україні та області[4]. Пацієнти із МРТБ, як правило, мають хронічний деструктивний двобічний туберкульоз, хронічне легеневе серце та коморбідну патологію внутрішніх органів, що унеможливлює їхнє раннє хірургічне лікування[2]. Основний засіб який дозволяє позбавити пацієнта туберкульозу є радикальність хірургічного лікування [3]. Своєчасність та адекватність хірургічної операції є найбільш актуальними питаннями  хірургії сучасного туберкульозу сьогодення[2,7]. Натомість, не направлення на операцію при наявності показань веде до ускладненого перебігу туберкульозу у виді нагноєнь, чергового обсіювання в межах однієї чи обох легень та прогресування туберкульозної інфекції у виді вторинного генералізованого ураження всіх органів та систем по тину хронічного туберкульозного сепсису. Основними проблемними питаннями хірургії туберкульозу залишається своєчасність підготовки, вид та об’єм самого втручання, дотримання адекватної хірургічної техніки, ведення післяопераційного періоду та режиму післяопераційної хіміотерапії [5]. Все це давно систематизовано і приведено до єдиних, науково-обгрунтованих стандартів, які повсякчас удосконалюються нами в практично-наукових роботах, виступах на конференціях, курсах ТУ, виступах на Європейських конференціях та в монографіях, методичних рекомендаціях розробляємих ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» [1].

Я, як уповноважений представник профспілки ВНПС «Захист  Праці» в  Комунальному некомерційному підприємстві «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської Обласної Ради, продовжує відстоювати право пацієнтів закладене  в ст.. 49 Конституції України та право на захист праці лікарів- хірургів та медичного персоналу закладу третинного рівня акредитації. В умовах нестабільності епідемії з туберкульозом хочу доповнити своїм ПОДАННЯМ спробу поза Конституційної ліквідації діагностичного відділення, фтизіо-хірургічної служби обласного протитуберкульозного диспансеру, диспансерно-поліклінічних відділень Тернопільського, Заліщицького, Бережанського, Чортківського, Кременецького районів Тернопільської області прикрившись ст..32 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» та діями заново затвердженого Тернопільською облрадою головного лікаря РУДИКА Вадима, виходячи із прийнятих рішень:

  1. Рішенням Тернопільської обласної Ради від 25 червня 2019р. №1409 «Про перетворення Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру (ТОПД) в комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський реґіонарний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради (далі-КНП «ТРФПМЦ»).
  2. наказом №55 Рудик В.Д. виконує Рішення Тернопільської обласної ради( виконує перетворення закладів ТОПД в КНП «ТРФПМЦ» ) ;
  3. наказом №61 добавляє своє: «Про оптимізацію ліжкового фонду та скорочення чисельності працівників» (наказує скоротити з 01 листопада 2019р. ІІІ фтизіо-терапевтичне відділення, 20 хірургічних ліжок фтизіо-хірургічне відділення; Заліщицько диспансерно-поліклінічне відділення; Бережанське диспансерно-поліклінічне відділення);
  4. наказом №86 від 22 жовтня 2019р. (пункт 1. Викласти в новій редакції, 1.1. Скоротити з «31» грудня2019р. );
  5. наказом №88 від 23 жовтня 2019 р. (створив комісію із голови комісії: інспектор з кадрів Труш О.О., члени комісії: юрисконсульт Запольський В.Г., голова профспілкового комітету Проць Л.Р

Таким чином в Україні сьогодні проводяться лже-реформи  екс-міністра У. Супрун – В. Рудика по боротьбі із туберкульозом, НЕКОНСТИТУЦІЙНОМУ скороченню  протитуберкульозних районних закладів та протитуберкульозних санаторіїв, і як в нашому випадку хірургічної служби по лікуванню туберкульозу в регіональному комунальному закладі Тернопільської області законом ст..32 «Про місцеве самоврядування (але, дана стаття таких повноважень Рудику В.Д.- не надавала …!) Такий підхід державних діячів У. Супрун – В. Рудика є знищення діючої національної моделі боротьби та захисту від туберкульозу населення України; незаконного скорочення професійно підготовлених кадрів лікарів. 

Резервуар сучасного резистентного туберкульозу  в Україні, регіонах та у Тернопільській області зберігається на стабільно високому рівні. І «місцеві реформатори», які намагаються скорочувати третинний рівень акредитації ліжок, хірургічні ліжка по лікуванню туберкульозу, позалегеневі ліжка, дитячі санаторії  та поліклінічні районні відділення роблять великий злочин проти власного народу, проти Держави  України, підриваючи квоту довіри населення до діючої  ВЛАДИ… ! Скажіть  на 10-ти ліжках та 1,5 ставки хірурга-торакального  можна зробити ефективно хірургічний етап лікування від сучасного резистентного туберкульозу? Відповідь – НІ, цього скорочення Конституція  України  не допускає! Нехай діючий Генеральний прокурор та Президент України  В. Зеленський  мене поправлять… .

27  листопада 2019 року

канд.мед.наук (доктор філософії), м. Тернопіль

Ю. Кошак