Проект “Соціального меморандуму” від “Захисту праці”!

Незалежні профспілки України категорично відмовляються з цього часу брати участь у виборах будь-якого рівня у якості мовчазних йолопів, тупо та періодично кидаючих свої бюлетені у різноманітні смітники! Надалі відносини між незалежними профспілками та політичними партіями, що беруть участь у виборчих політичних змаганнях, мають будуватися на принципових програмних підвалинах тісного співробітництва та взаємодії!

ВНПС “Захист праці” пропонує свій варіант “Соціального меморандуму”, який відображає вимоги профспілкової сторони для надання політичної підтримки тим чи іншим політичним силам. Меморандум є чесним, публічним та відвертим документом, що є відкритим для підписання будь-яким політичним партіям та рухам, які сповідують принципи соціально-орієнтованої політики та готові запозичити положення “Соціального меморандуму” у свої політичні та передвиборчі програми!!!

проект

СОЦІАЛЬНИЙ МЕМОРАНДУМ

між Всеукраїнською незалежною професійною спілкою «Захист праці» та…. (політична партія або громадське об’єднання)

Ми, підписанти Соціального меморандуму, разом усвідомлюємо необхідність рішучих спільних дій щодо запобігання остаточному знищенню в Україні соціальних складових в її політиці та суспільному житті. Шалене зубожіння пересічних українців в купі із шаленим визиском трудящого люду є несумісними із задекларованим рухом України до Європейського Союзу.  Європейський Союз з його високими соціальними стандартами та повагою до людей найманої праці та їх профспілкових об’єднань категорично заперечує навіть потенційну можливість входження до свого складу різноманітних антисоціальних та про-олігархічних наскрізь корумпованих утворень.

Прийшов час соціальній громадськості України та її соціально-орієнтованим політичним силам нарешті покласти край остогидлим балачкам нашої влади «за все хороше та проти всього поганого», за якими криється лише олігархічний консенсус та замилювання очей. Прийшов час вельми конкретних соціальних вимог та вельми конкретних політичних дій по їх реалізації. Сучасна антисоціальна система, яка сформована задля єдиної мети – задоволення апетитів купки багатіїв-олігархів за рахунок найбідніших в Європі мільйонів українських трудящих – історично приречена.  І ми маємо взяти на себе усю повноту відповідальності за її скоріший демонтаж та за формування підвалин для побудови дійсно нової України – соціальної та демократичної європейської держави!

Ми, підписанти Соціального меморандуму, разом висуваємо декілька засадничих для нас соціальних принципів та поточних політичних вимог. Ми підтверджуємо принципову підтримку кардинального реформування України у напрямі соціальної справедливості та зобов’язуємось усіма силами сприяти досягненню перелічених нижче стратегічних та поточних цілей у сфері соціально-економічних, профспілкових та трудових прав:

  1. Розмір заробітної плати українців має бути не менше 30% від собівартості продукції! Ми визначаємо цей пункт нашою стратегічною політичною метою в галузі соціальної політики. Усі наші поточні завдання, так чи інакше, будуть слугувати цій стратегічній меті – різкому покращанню добробуту найманих працівників за рахунок збільшення їх заробітної платні та обмеження апетитів власників підприємств щодо їх надприбутків.
  2. Рішуча відмова від прийняття Верховною Радою України олігархічного проекту «Трудового кодексу»! Замість обслуговування божевільних апетитів купки олігархів – справжня демократизація трудового законодавства України!
  3. Негайне формування при Верховній Раді України постійної експертної ради з питань демократизації та модернізації трудового законодавства. До плідної роботи в цій експертній раді мають бути заручені провідні фахівці-правники, вчені з галузі трудового права та представники профспілок України.
  4. Кардинальна  демократична реформа поточного законодавства України про страйки. Ситуація, коли наймані працівники не мають реальної можливості через нереальну вкрай забюрократизовану та надмірно одержавлену процедуру провести законний страйк, не може далі тривати і потребує негайної законодавчої модернізації та демократизації.
  5. Негайна модернізація та демократизація українського законодавства із соціального діалогу в Україні в напрямі залучення до соціального діалогу найширшого кола незалежних профспілок та об’єднань роботодавців. Рішуче скасування монополії на представництво трудящих на різних рівнях соціального діалогу через вкрай антидемократичне законодавче розуміння та тлумачення категорії «репрезентативність».
  6. Докорінна трансформація законодавчого закріплення системи соціального страхування в Україні. Негайне припинення ситуації, в якій можливе антидемократичне та непрозоре для громадянського суспільства функціонування т.зв. “Фонду соціального страхування” з його мільярдними щорічними бюджетами та вкрай нетранспарентною фінансовою політикою.
  7. Скоріше залучення та імплементація в законодавство України передового досвіду Європейського Союзу із законодавчого регулювання трудових відносин та залучення працівників до участі в управлінні своїми підприємствами.
  8. Негайне впровадження в Україні аналогу американського корпоративного плану ESOP (Employee stock ownership plan), що створює можливості для найманих працівників ставати співвласниками підприємств та компаній, на яких вони працюють.

Підписанти «Соціального меморандуму» зобов’язуються абсолютно щиро та відкрито боротися за вищенаведені цілі з реформування соціальної політики держави, підкреслюючи тим самим свій соціальний характер та відповідальний політичний підхід.

Від Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці»:

__________________ (підпис, печатка)

 Від …. (політична партія або громадське об’єднання)

__________________ (підпис, печатка)